Er zijn softwareleveranciers die de PREM logopedie hebben ingebouwd in de software. Kan ik op deze manier de PREM inzetten zonder aanmelding bij een meetbureau?
Er is een ontwikkeling gaande dat, naast een aantal meetbureaus, ook softwareleveranciers de PREM inbouwen. Advies voor leden is om bij de keuze van een bedrijf voor het afnemen van de PREM te kijken of de zorgverzekeraar het bedrijf erkent en dat het bedrijf voldoet aan bijv. ISO- en NEN- normen. Verder is het een individuele afweging waar een logopedist zich aansluit voor het afnemen van de PREM.

Bij welk meetbureau kan ik mij het beste aansluiten?
Advies voor leden is om bij de keuze van een meetbureau te kijken of de zorgverzekeraar het bureau erkent en dat het meetbureau voldoet aan ISO- en NEN-normen.

Meetbureaus die door de zorgverzekeraars zijn erkend zijn: Mediquest, ZorgDNA, Qualiview en Zorgrespons.

Verder is het een individuele afweging waar een logopedist zich wil aansluiten.

Kan de PREM vragenlijst vertaald worden naar andere talen?
De NVLF heeft hierover navraag gedaan bij een expert. De conclusie was dat het vertalen van een vragenlijst niet zo eenvoudig is als het lijkt. Het is lastig om bepaalde terminologie naar een andere taal te vertalen. De vraag is dan of je nog wel meet wat je wilt meten. Ook zit je met de feedback die je terugkrijgt in een vreemde taal. Die moet ook weer vertaald worden naar het Nederlands. De NVLF heeft besloten om dit jaar (2019) de PREM vragenlijst niet te vertalen in andere talen.
Samen met PPN onderzoekt de NVLF de mogelijkheden om de vragenlijsten te kunnen vertalen.