Moet ik ook lid worden van een vakbond zodat mijn belangen als werknemer behartigd worden?
Als lid van de NVLF heeft u invloed op uw cao via de aansluiting van de NVLF bij FBZ. Voorafgaand aan de onderhandelingen vragen wij aan de leden wensen voor de cao aan ons door te geven. Als er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao is, informeren wij u over de inhoud en vragen wij uw oordeel. Is er sprake van plannen voor een reorganisatie? Ook dan komen de onderhandelaars van FBZ voor u op. Zie verder op deze site bij werk en organisatie / logopedist gezondheidzorg en www.fbz.nl.

De NVLF is aangesloten bij FBZ. Wat betekent dat?
FBZ is een koepel van 20 beroepsverenigingen in de zorg. Zij vertegenwoordigt ongeveer 34.000 leden. Mede namens de NVLF onderhandelt FBZ over cao’s in de zorg, waaronder de cao’s: Ziekenhuizen Vvt Gehandicaptenzorg Umc’s Ggz Jeugdzorg Gezondheidscentra Als er sprake is van een reorganisatie binnen uw instelling onderhandelt FBZ over een sociaal plan. Vóór er sprake is van een definitief sociaal plan ontvangt u een uitnodiging van FBZ om uw oordeel erover te geven. Zie verder op deze site bij werk en organisatie / logopedist gezondheidzorg en www.fbz.nl.

Welke CAO’s zijn er voor de intramurale zorg?
De onderstaande CAO’s zijn voor intramurale zorg: CAO-ziekenhuizen voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en audiologische centra; CAO VVT voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg; CAO-Jeugdgezondheidszorg voor o.a. medische kleuterdagverblijven en kinderdagverblijven; CAO-gehandicaptenzorg voor inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten, visueel en auditief gehandicapten, dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten; CAO-GGZ: Voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg; CAO- Academische ziekenhuizen; CAO- Gezondheidscentra.

Als ik het niet eens ben met de opgestelde functieomschrijving, wat kan ik doen?
De voorlopige functieomschrijving wordt voorgelegd aan de medewerker. Als deze het er niet mee eens is, kan de medewerker bezwaar aantekenen. De procedure staat in de CAO beschreven. Neem contact met de NVLF op om u te adviseren.

Wat is de ondersteuning van de NVLF bij de functiewaardering?
De NVLF adviseert bij zowel de procedure van functiebeschrijvingen als de waardering van de functie. Wij adviseren hierover contact met ons op te nemen.

Wat is de opbouw van het salaris van een logopedist, werkzaam in de gezondheidszorg?
Logopedisten zijn ingeschaald in FWG schaal 50 of 55. De keuze hiervoor heeft te maken met de inhoud van de functiebeschrijving en is gebaseerd op de zwaarte van de functie. Alle cao’s kennen zogenaamde periodieken. Bij ‘normaal’ functioneren ga je ieder jaar een stap in de schaal omhoog tot het maximum van de schaal bereikt is. Zie verder de cao die op jou van toepassing is.

Krijg je een hoger salaris als je een FWG-groep omhoog gaat?
Nee, de afspraak is dat u dan ingeschaald wordt op een zo gelijk mogelijk salarisniveau (of iets hoger, niet lager). De groeimogelijkheden zijn natuurlijk wel beter.

Het verpleegtehuis in de buurt verzorgt ook logopedie in de wijk. Kan dit?
Ja, dit kan. Instellingen, waaronder verpleeghuizen, kunnen contracten met zorgverzekeraars afsluiten om eerstelijns zorg te bieden.