Hoe zit het met die clienturen? ik werk vier dagen op twee sbo scholen. Ik ondersteun in de groepen, geef voorlichting en coach leerkrachten. Geen individuele leerlingen, maar wel groepjes.
Wanneer je als logopedist op een school werkt, dan wordt gekeken naar het aantal uren waarvoor je in dienst bent. Dat kun je zo nodig aantonen met een arbeidsovereenkomst.

Klopt het dat het eerder zo was dat je 40 punten kreeg voor de gewerkte uren? Indien dit klopt; Wat is de reden dat dit is geschrapt, maar dat het totaal aantal niet is gewijzigd?
Je krijgt geen punten voor gewerkte uren. Punten behaal je met bij- en nscholing en overige activiteiten. In de sets 2010-2015, 2015-2020 en 2020-2025 zijn de werkervaringseis (1600 uur) en eis voor deskundheidsbevordering (160 punten; waarvan minimaal 40 uit bij- en nascholing en minimaal 40 uit overige deskunigheidsbevorderende activiteiten, 40 van de 160 punten geaccrediteerd) ongewijzigd.

Hoe zit het met gegeven cursussen in 2019 en 2020 die ik nog niet opgegeven heb. Als ik switch gelden deze dan nog volgens de oude regeling of volgens de nieuwe?
Om te bepalen onder welke regeling de ingevoerde activiteit valt, wordt gekeken naar de datum waarop de activiteit is uitgevoerd. Heb je een training uitgevoerd in 2019, dan gelden de ‘oude’ criteria 2015-2020. De datum waarop de activiteit wordt ingevoerd in PE-online heeft dus geen invloed.

Ik heb een overzicht van de opleiding gekregen die uit gaat van 1 punt per 5 dagen, mag ik deze ook opvoeren als 2 punten per dagen?
Om te bepalen onder welke regeling de ingevoerde activiteit valt, wordt gekeken naar de datum waarop de activiteit is uitgevoerd. Valt de einddatum van de stage na 1 juli of de latere datum waarop je op de groene knop hebt gedrukt, dan kun je 2 punten per 5 dagen opvoeren. Valt de einddatum van de stage op een datum voor 1 juli , dan gelden de ‘oude’ criteria 2015-2020. De datum waarop de activiteit wordt ingevoerd in PE-online heeft dus geen invloed.

Begeleiden van AIOS en/of audiologen io krijg je daar ook punten voor?
Je kunt punten krijgen voor het begeleiden van studenten uit het eigen of gerelateerd vakgebied. Bij twijfel adviseren we om vooraf contact te leggen met het kwaliteitsregister om na te vragen of de betreffende stagebegeleiding in aanmerking komt voor puntentoekenning.

Scholing geven aan verzorgenden en mbo verpleegkundigen, daar kreeg je voorheen geen punten voor. Is die toekenning veranderd?
Nee, dit is niet veranderd. Het voorbereiden en geven van de scholing moet bijdragen aan jouw eigen deskundigheidsbevordering. Wanneer het niveau van scholing substantieel lager ligt dan jouw eigen beroepsniveau, telt deze niet mee.

Wanner je te veel punten hebt, kun je dan het overschot meenemen naar de volgende 5 jaar? Dat zou wel zo sociaal zijn van het KP/de NVLF. Gezien de hoeveelheid moeite, tijd en het geld die de logopedistes erin hebben gestoken..
Het is niet mogelijk om het puntenoverschot mee te nemen naar een nieuwe periode. Het is wel mogelijk om op een eerdere datum te herregisteren, waardoor de nieuwe periode op een eerdere datum in gaat. Punten die je hebt behaald na deze datum tellen dan mee in de nieuwe periode.

Wanneer je een korte presentatie geeft tijdens een kringbijeenkomst, krijg je dan EN 2 punten voor het geven van de presentatie EN 2 punten voor je deelname aan de kringbijeenkomst?
Nee, dit is niet mogelijk.

Waar moet een journal club aan voldoen wat betreft de grootte van de groep en het type artikelen?
Op pagina 20 van de kwaliteitscriteria 2020-2025 worden de eisen voor een journal club uitgelegd. Alhoewel dit niet in de criteria voor een journal club staat vermeld, gaat het kwaliteitsregister uit van dezelfde groepsgrootte als bij een IO (in ieder geval voor wat betreft minimaal aantal deelnemers).

Is er ergens een overzicht beschikbaar van de bestaande journal clubs als je geïnteresseerd bent om je bij een aan te sluiten?
Nee, de NVLF en het KP hebben geen overzicht van alle bestaande journal clubs.

Is er al bekend wanneer registratie voor logopedisten in revalidatiecentra verplicht wordt? Dit ivm collega’s die nog niet geregistreerd zijn

De verplichting kan voortvloeien uit de contractering van de instelling zoals een revalidatiecentrum of ziekenhuis met de zorgverzekeraar.
In de contracten kan vastgelegd zijn dat de zorgverleners ingeschreven moeten staan in de registers voor de specifieke beroepsgroepen.

Indien instellingen een 1elijns overeenkomst hebben afgesloten dan moeten alle logopedisten ingeschreven staan in het KP als kwaliteitsgeregisteerde.
Indien de instelling geen 1e lijns overeenkomst heeft maar alleen een overeenkomst voor bijvoorbeeld medisch specialistische zorg dan kan het voorkomen dat er geen verplichte deelname register vereist wordt.

Wat zullen de kosten zijn voor de accreditatie aanvraag voor een netwerk?
Dit is nog niet bekend. We zullen hierover informeren, zodra we meer informatie hebben.

Kan er een overzicht komen van de kennisnetwerken?
De NVLF gaat dit overzicht niet maken, want de NVLF heeft geen inzicht in de accreditatieaanvragen van de individuele netwerken. Het is nog niet bekend of deze informatie openbaar gedeeld zal worden via www.accreditatie.nu Het netwerk kan uiteraard wel zelf via hun website of andere kanalen deze informatie delen.

Hoe is ooit bepaald hoeveel punten er behaald moeten worden? Ik vind 160 echt wel heeel veel..
De historie hiervan is niet bij de NVLF bekend. In vergelijking met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg is 160 punten niet hoog (huisartsen moeten bijvoorbeeld 200 punten halen).

Ik zie dat je voor het volgen van een master ook punten kunt toekennen. Geldt dit ook voor pre-master? Hoe kan je die punten toegekend krijgen?
Een premaster is ook een vorm van bij- en nascholing die je kunt toetsen aan de criteria.

Mijn laatste herregistratie was na 1 juli 2020, de voorsorteervariant is volgens de keuzehulp voor mij niet relevant en er zou geen groene knop zijn, ik heb er echter wel een. Waarom zou de groene knop niet relevant zijn?
Wanneer je na 1 juli 2020 moest herregistreren, dan val je automatisch in de nieuwe set 2020-2025. Je kunt dan niet meer kiezen om onder de oude set te blijven vallen.

Kan je ook ergens terug vinden voor welke set je gekozen hebt?
Je kunt dat zien wanneer je activiteiten gaat toevoegen (met uitvoerdatum na 1 juli) dan zie je achter de activiteiten nu de toevoeging ‘norm 2020-2025’.

Kun je wel nog activiteiten toevoegen van ( enige tijd ) voor 1 juli, als je op de groene knop geduwd hebt?
Ja, dat kan. Bij het toevoegen van activiteiten zorgt het systeem er automatisch voor dat je vanaf nu kunt kiezen voor de ‘nieuwe activiteiten’ of de ‘oude activiteiten’ indien de activiteit is afgerond voor 1 juli 2020.

Kun je nog even uitleggen van die 8 punten van telelogopedie? Ik kreeg het even niet mee

8 punten telelogopedie reminder in de nieuwsbrief Op dit moment worden paramedici door de corona uitbraak volop geconfronteerd met iets dat niet is voorzien, worden voor een voldongen feit geplaatst en hebben feitelijk te maken met een overmachtsituatie. Om hun cliënten in deze situatie te kunnen blijven behandelen zijn zij in een razend tempo aan het uitvinden hoe zij behandelingen online kunnen vormgeven. Vaardig worden in digitaal behandelen kost extra tijd en energie. Het omvormen van het zorgaanbod gebeurt individueel maar ook wel groepsgewijs. Met succes overigens: behandelingen lijken grotendeels door te kunnen gaan.​

​In onderstaand bestand vindt u het KP-beleid omtrent een regeling voor deskundigheidsbevordering voor de omschakeling naar online paramedische zorgverlening vanwege corona. Let op! Deze punten kunnen nog tot 1 maart 2021 aan het digitaal portfolio worden toegevoegd op een datum gelegen tussen 1 maart 2020 en 1 oktober 2020.

Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening vanwege corona​:

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/SiteAssets/Lists/InfoItem/AllItems/20201001%20Regeling%20punten%20deskundigheidsbevordering%20online%20paramedische%20zorgverlening%20vanwege%20corona.pdf

Wat nou met een bij of nascholing die je nodig hebt om aan de punten te komen, die tot 4x toe wordt uitgesteld? Moet ik dan alleen daarom een dispensatieregeling aanvragen en dan word ik veel strenger gecontroleerd op mijn bewijslast…?
Het KP heeft een aantal maatregelen getroffen om de impact van corona op de herregistraties te beperken. Een van die regelingen is de corona dispensatieregeling, die verlenging van de huidige herregistratieperiode geeft. Een overzicht van alle regelingen is hier te vinden: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/algemeen/corona.aspx Wanneer je – om wat voor reden dan ook – niet voldoende punten hebt behaald, maar wel aan de werkervaringseis hebt voldaan, kun je een dispensatieregeling aanvragen. De beoordeling van bewijslast is precies hetzelfde als bij een gewone herregistratie.

ik heb jaren niet meer kp geregistreerd gestaan. moest mij weer registreren, dispensatieregeling. Ik heb in 1 jaar tijd toen bijna alle punten moeten halen die je in vijf jaar normaal doet. Heb veel tijd en geld moeten investeren. Waarom is dit?
Bij een dispensatie- en herintrederregeling moet het dossier 2 keer beoordeeld worden. Te weten bij de indiening plan van aanpak en na afronding van de activiteiten van het plan van aanpak en dus worden er meer kosten gemaakt.

BHV kun je niet indienen dacht ik. Klopt dat?
BHV wordt in de criteria 2020-2025 genoemd als voorbeeld van scholing zonder link naar het eigen beroepsprofiel en komt om die reden niet voor punten in aanmerking.