Hoeveel jaar werkervaring heb je nodig om een stagiaire te mogen begeleiden?
Om een stagiaire te kunnen begeleiden is de logopedist ten minste twee jaar werkzaam als gediplomeerd logopedist. Voor meer informatie zie de beroepscode, artikel 16.

Moet er een proeftijd worden afgesproken?
Een proeftijd is niet verplicht. Indien werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen moet dit wel schriftelijk worden vastgelegd. De proeftijd is maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar. De proeftijd is maximaal twee maanden bij een contract van meer dan twee jaar, of voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden mag er geen proeftijd worden opgenomen.

Moet de werkgever aangeven waarom hij/zij in een proeftijd de arbeidsovereenkomst opzegt?
Tijdens de proeftijd  kan altijd de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Er hoeft hiervoor geen reden  opgegeven te worden, tenzij  de werknemer hierom vraagt. Er is geen toestemming nodig van het UWV.  Ook hoeft er geen rekening gehouden te worden met de opzegverboden en opzegtermijnen.

Wat is er geregeld omtrent stagevergoeding?
In het merendeel van de CAO’s is er niets geregeld over het bieden van een stagevergoeding. Het is dan afhankelijk van het beleid van de instelling of er wel of geen vergoeding wordt geboden. Voor de vrije vestiging is er helemaal niets geregeld. Een stagevergoeding is niet wettelijk verplicht.

Mag ik doorwerken na mijn 65e jaar?
Een logopedist mag doorwerken na zijn/haar 65e jaar. Het beleid van de zorgverzekeraars kan op dit punt verschillend zijn. Een zorgverzekeraar kan contractueel vastleggen of aan een logopedist van 65 jaar of ouder wel/geen contract wordt aangeboden. In de meeste contracten van de zorgverzekeraars wordt deze beperking niet (meer) opgenomen. Gezien de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd is deze discussie tijdens de CAO onderhandelingen actueel. Raadpleeg uw CAO voor de afspraken.

Hoe te handelen als de werknemer ziek wordt tijdens vakantie?
Tijdens ziekte vindt er volledige opbouw van vakantiedagen plaats, maar worden er ook vakantiedagen afgeschreven als de medewerker met vakantie gaat. Als een medewerker tijdens de vakantie ziek wordt, worden de vakantiedagen zoals gepland afgeschreven.

Wat is de vervaltermijn van vakantiedagen?
De wettelijke vakantiedagen (viermaal het aantal uren dat per week wordt gewerkt) vervallen een half jaar nadat het recht op deze dagen is opgebouwd. Voor de bovenwettelijke dagen geldt een termijn van vijf jaar. Deze vervaltermijn geldt niet als de medewerkerkers redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Bijvoorbeeld door toedoen van de werkgever of door (ernstige) ziekte. Er is geen uitzondering voor werkneemsters met zwangerschapsverlof. Wie met zwangerschapsverlof gaat doet er goed aan om de opgebouwde vakantiedagen daarna snel op te nemen om te voorkomen dat ze vervallen.

Wordt er vakantie tijdens ziekte opgebouwd?
Er vindt volledige opbouw van vakantie plaats tijdens ziekte. Als de zieke medewerker met vakantie gaat, worden deze vakantiedagen van het verlof afgeschreven.

Heb ik als zelfstandige recht op een zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering?
Als zelfstandige heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minstens 16 weken. Mogelijk komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. Deze uitkering kunt u aanvragen bij UWV. De uitkering loopt gelijk met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn rechten bij een zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering als medewerker in loondienst?
Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heeft de werknemer het recht het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering haar kind borstvoeding te geven dan wel af te kolven. Er dient voor de moeder op de werkplek een hygiënische en van binnen afsluitbare kamer te zijn. De onderbreking kan zo vaak en lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst.  

Wat zijn mijn rechten als werknemer voor het geven van borstvoeding en het afkolven?
Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heeft de werknemer het recht het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering haar kind borstvoeding te geven dan wel af te kolven. Er dient voor de moeder op de werkplek een hygiënische en van binnen afsluitbare kamer te zijn. De onderbreking kan zo vaak en lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst.

Wat is het tarief voor gastlessen?
De hogescholen hebben afspraken over de hoogte van de vergoeding die zij bieden voor het geven van een gastles. Als u elders een gastles verzorgt kunt u bij het bespreken van de hoogte van de vergoeding rekening houden met het aantal uren voorbereiding, de duur van de gastles, de reistijd en eventueel werk achteraf.