Lees verder

De Alphons Laudy is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) in Amsterdam. Er zijn twee locaties: één voor speciaal onderwijs (SO) in Osdorp (4 – 12 jarigen) en één voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Buitenveldert (12 – 20 jaar).

De SO Alphons Laudy is een ondernemende en creatieve school die optimale kansen creëert voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Op het SO krijgen ongeveer 100 leerlingen onderwijs verdeeld over 10 groepen. Twee groepen daarvan maken onderdeel uit van het Humanistische Kindcentrum “De Wereldboom”. Het kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar vanuit één pedagogische visie onder één dak. Zowel leerlingen van het SO als SBO zijn hier welkom voor het volgen van onderwijs.

Wij zijn per 1 januari 2021 op zoek naar een enthousiaste Logopedist wtf 0,6 het betreft een reguliere vacature met uitzicht op een vast dienstverband.

Als logopedist in het speciaal onderwijs koppel je logopedische expertise op het gebied van taal, spraak, gehoor en communicatie aan diagnostische en therapeutische vaardigheden. Je biedt groepslogopedie waarin je aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de diverse groepen in de school en voor een deel van je werktijdfactor behandel je leerlingen. Je besteedt in de behandeling aandacht aan spraak- en taalstoornissen en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zodat de leerlingen kunnen participeren en zichzelf zo goed mogelijk communicatief kunnen redden in het dagelijks leven, passend bij hun cognitieve niveau.

Als logopedist

 • Beheers je NmG en bij voorkeur DGM.
 • Verricht je logopedische screening en onderzoek.
 • Verzorg je voorlichting voor ouders en leerkrachten o.a. op het gebied van totale communicatie.
 • Draag je zorg voor testen en oefenmaterialen die gericht zijn op de spraak- en taalontwikkeling van de
  leerlingen en ondersteunend zijn in het didactisch proces.
 • Begeleid en ondersteun je het onderwijsproces door de leerkracht inzicht te geven in het talig functioneren van de leerlingen.

Wij zoeken een logopedist die

 • Planmatig en zelfstandig kan werken.
 • Zowel collegiaal als flexibel is en goed kan samenwerken.
 • Affiniteit heeft met het speciaal onderwijs en het jonge kind.
 • In het bezit is van de vereiste logopedie opleiding en geregistreerd is in het kwaliteitsregister (NVLF)
  Paramedici.

Wij bieden

 • Goede begeleiding en ondersteuning.
 • Een enthousiast en hardwerkend team.
 • Salaris volgens CAO PO schaal 9.

Solliciteren

Sollicitaties (bij voorkeur per e-mail) voor 29 oktober 2020 richten aan: k.schulinck@kolom.net. Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u zich wenden tot mevrouw Karin Schulinck, directeur van de school: 020 – 4106622.

SO Alphons Laudy
School voor zeer moeilijk lerende kinderen

alphonslaudy.nl