In 2021 heeft de NVLF een werkgroep ingesteld om te brainstormen over de toekomstige rol en taak voor logopedie in het onderwijs. Aanleiding voor het instellen van de werkgroep was de vraag of de huidige Position Statements Onderwijs geüpdatet moeten worden naar aanleiding van de ontwikkelingen in het passend onderwijs en de ambities van de NVLF.


Tijdens drie bijeenkomsten is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het updaten van de position statements niet wenselijk is. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat logopedie in het onderwijs per school, samenwerkingsverband of regio (te) verschillend georganiseerd is. Het opstellen van een handreiking voor onderwijslogopedie in de regio wordt als een logischere vervolgstap gezien. Dit sluit ook goed aan bij de landelijke ontwikkelingen zoals de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en regionalisering. De handreiking wordt in 2023 wordt in samenwerking met een extern bureau opgesteld.