Bij de aanstelling van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de NVLF hem een felicitatiebrief gestuurd waarin hij tevens is uitgenodigd voor een werkbezoek. In zijn reactie heeft de minister aangeven graag een voorstel van de NVLF te ontvangen.

De NVLF bereidt een leuk en interessant voorstel voor een werkbezoek voor en hoopt dat de minister het voorstel zal omarmen.