Zoals bekend, is de tot nu toe ontvangen continuïteitsbijdrage (CB) een voorlopige bijdrage. Een aantal praktijken hebben inmiddels een tussentijdse afrekening ontvangen. Het kan zijn dat bedragen hierop niet overeenkomen met de inschattingen die door jou of je accountant gemaakt zijn.

Bij kleine verschillen vragen zorgverzekeraars om te wachten tot de eindafrekening, deze kunnen dan alsnog worden verrekend. Neem bij grote verschillen contact op met de zorgverzekeraar in kwestie. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gerealiseerde omzet in maart t/m juni hoger was dan waar vooraf vanuit is gegaan.Het kan ook zijn dat de terugvordering of de daaraan gekoppelde betalingstermijn niet haalbaar is en de continuïteit van de praktijk daardoor in gevaar komt. Neem in dat geval zeker contact op met de betreffende zorgverzekeraar om een voor jou haalbare afspraak te maken.

Meer informatie over de tussentijdse afrekeningen is terug te lezen in de Q&A van Zorgverzekeraars Nederland en in het document: regeling continuïteitsbijdrage v2.o dd. 13 juli 2020.

Inhaalzorg

In een eerder bericht gaven we aan dat de inhaalzorg en de CB over de volledige periode bepaald wordt, respectievelijk over zes maanden (juli – december) en vier maanden (maart – juni). Om die reden nemen verzekeraars de inhaalcorrectie niet mee in de tussentijdse afrekening. Deze wordt in de eindafrekening vastgesteld en verrekend. De hierboven genoemde tussentijdse afrekening gaat dus alleen over de gerealiseerde omzet in de periode maart t/m juni.