Knowledge

Verbeteren positie logopedist

Lid zijn van de NVLF betekent voordelen voor jou als logopedist. Dat doen we naast belangenbehartiging en informatieverstrekking ook door diverse samenwerkingen aan te gaan. We hebben met verschillende partijen collectieve contracten voor financiële en zakelijke diensten. Hierdoor profiteer je als lid van korting op bijvoorbeeld verzekeringen, praktijkadvisering en juridische…

Veelgestelde vragen over ongecontracteerd werken

Moet ik kwaliteitsgeregistreerd zijn in het KP? In sommige polisvoorwaarden is opgenomen dat de zorgverzekeraar alleen (een deel) van de declaratie vergoedt bij geregistreerde zorgverleners. Wat zijn de gevolgen van staande afspraken wanneer de zorgverzekeraar niet opnieuw een contract sluit? En hoe hoog is dan de vergoeding? Beëindiging heeft geen…

Zorgverzekeraars

Het verenigingsbestuur van de NVLF stelt wel LCV’ers (Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers) aan. LCV’ers zijn logopedisten die het vak logopedie vertegenwoordigen bij zorgverzekeraars samen met een beleidsmedewerker van het NVLF-bureau. U kunt onder punt 2 een overzicht van LCV’ers zien en onder punt 3 vindt u nog een uitgebreide omschrijving van…

Tarieven

Actueel: extra NVLF-ledennieuwsbrief voor praktijkhouders i.v.m. contractering 2019

Belangenbehartiging

We lobbyen in Den Haag Het beleid van de overheid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom zijn we geregeld in gesprek met de ministeries van VWS en OCW en hebben contacten met leden van de Tweede Kamer. Op die manier brengen we het belang van het…