Knowledge

Verbeteren positie logopedist

Lid zijn van de NVLF betekent voordelen voor jou als logopedist. Dat doen we naast belangenbehartiging en informatieverstrekking ook door diverse samenwerkingen aan te gaan. We hebben met verschillende partijen collectieve contracten voor financi√ęle en zakelijke diensten. Hierdoor profiteer je als lid van korting op bijvoorbeeld verzekeringen, praktijkadvisering en juridische…

Veelgestelde vragen over ongecontracteerd werken

Ik geef ook logopedie op ZZP basis , ik ben dus niet contracteerd bij zorgverzekeraars. In jullie bestand staat per zorgverzekeraar wat ze vergoeden bijvoorbeeld 75% van de kosten. Is dit buiten het eigen risico om? of wordt het eerst van het eigen risico afgetrokken en wordt het daarna voor…

Zorgverzekeraars

Het verenigingsbestuur van de NVLF stelt wel LCV’ers (Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers) aan. LCV’ers zijn logopedisten die het vak logopedie vertegenwoordigen bij zorgverzekeraars samen met een beleidsmedewerker van het NVLF-bureau. U kunt onder punt 2 een overzicht van LCV’ers zien en onder punt 3 vindt u nog een uitgebreide omschrijving van…

Tarieven

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn¬†het kwaliteitsbeleid en de tariefsdifferentiatie.¬†Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven.¬†We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de¬†Autoriteit Consument¬†& Markt (ACM). Afgestemd gedrag Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen…

Belangenbehartiging

We lobbyen in Den Haag Het beleid van de overheid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom zijn we geregeld in gesprek met de ministeries van VWS en OCW en hebben contacten met leden van de Tweede Kamer. Op die manier brengen we het belang van het…