Knowledge

PPN

Leden Leden van het platform zijn Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Het bestuur van PPN wordt gevormd door de directie/voorzitters van de aangesloten…

Startersdag paramedici

Jaarlijks organiseert Paramedisch Platform Nederland (PPN), in samenwerking met de VvAA, een startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking. De federatie PPN is in 2015 opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen. De aangesloten beroepsverenigingen zijn: EN (ergotherapeuten) NVD (diëtisten) NVH (huidtherapeuten) NVLF (logopedisten) VvOCM (oefentherapeuten) OVN…

Belangenbehartiging

We lobbyen in Den Haag Het beleid van de overheid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom zijn we geregeld in gesprek met de ministeries van VWS en OCW en hebben contacten met leden van de Tweede Kamer. Op die manier brengen we het belang van het…