Knowledge

Contractvrij werken

Organisatorisch Door de overeenkomst niet te tekenen gaat het contractvrij werken automatisch in. Het is niet verplicht om dit te melden bij de zorgverzekeraar. Wel is het natuurlijk van belang dat u uw patiënten op de hoogte brengt. Dat kan schriftelijk en/of mondeling. De NZa heeft de Regeling paramedische zorg…

Tarieven

Actueel: extra NVLF-ledennieuwsbrief voor praktijkhouders i.v.m. contractering 2019

NVLF-registers

Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds ingesteld vooruitlopend op de vergoedingsregeling voor de diagnostiek…

Belangenbehartiging

We lobbyen in Den Haag Het beleid van de overheid heeft direct gevolgen voor het werk van de logopedist. Daarom zijn we geregeld in gesprek met de ministeries van VWS en OCW en hebben contacten met leden van de Tweede Kamer. Op die manier brengen we het belang van het…