Knowledge

Innovatieprijs 2020

De logopedist in de rol van innovator Zoals in het landelijk opleidingsprofiel Logopedie 2017 vermeld, zien we de logopedist bij voorkeur in de rol van innovator. Als ontwikkelaar van kennis en inzicht in het domein van de logopedische expertise, actief bijdragend aan het verspreiden en toepassen van kennis én innovatief…

NVLF Jaarcongres 2018

Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten. Programma 11-09-2018 Sprekers, workshops en masterclass. Het programma is interessant voor logopedisten in ieder werkveld. Je hebt ze al vaker ontmoet. De inspirerende dagvoorzitters van Superhelder. Michel Verheijden en Erik Kuperus zorgen dat jouw dag lekker helder verloopt. Lees Verder Innovatieprijs Logopedie 2018 07-08-2018…

Scholing / Bijeenkomsten

De NVLF organiseert ieder jaar een NVLF-congres, een bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders, opleiding voor nieuwe kwaliteitskringbegeleiders en verschillende webinars over recente ontwikkelingen zoals het kostenonderzoek, COVID-19, nieuwe richtlijnen en nieuwe kwaliteitscriteria. Scholingen worden in samenwerking met de paramedische beroepsvereningen van de PPN (Paramedisch Platform Nederland) georganiseerd.