Knowledge

Korting Verzekering

Frisia De voordelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering die samen met de NVLF ontwikkeld is: jaarlijks blijvende hoge collectiviteitskorting; extra aanvangskorting (60%!), gedurende eerste 3 jaar; zeer gunstige zwangerschapsdekking (1 jaar wachttijd); beroepsarbeidsongeschiktheid; personal coaching voor zelfstandige ondernemer; gratis optierecht (1x per drie jaar); premievrijstelling in het laatste verzekeringsjaar; bij arbeidsongeschiktheid geen…

Leveranciers Logopedie

Het Leverancier Logopedie logo is exclusief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het logo mag worden gebruikt in uitingen van organisaties die diensten of producten leveren aan het vakgebied Logopedie mits zij bij de NVLF een ledenvoordeel* hebben ingediend. Het gebruik van het Leverancier Logopedie logo zonder…