Blogs

  • 03:18
  • 0

Hanneke Bax

Verslagleggingsangst

11 / 03 / 2016

Sinds 2012 is Hanneke eigenaar van Bestemming Bereikt Trainingen en Logopedie in Utrecht. In het werk…


Knowledge

Kwaliteitstoets

Foto van uw praktijk In een kwaliteitstoets wordt als het ware een foto van uw praktijk genomen. Alle processen die van belang zijn voor uw praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik…

Kwaliteitscyclus en -toets FAQ

Moeten de dossiers ook tijdens de visitatie voldoen aan de eisen van de kwaliteitstoets? Een goede dossiervoering vormt de basis van de kwaliteitscyclus. Dat is ook de reden dat de kwaliteitstoets het vertrekpunt blijft van de cyclus voor praktijken die nog geen geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie hebben. We gaan er…

Schrappen en verbeteren

1. NVLF Richtlijnen De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS. Resultaat 22-10-2018: Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld. In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is…

Praktijkvoering

Een praktijk starten Speciaal voor leden die zelf een logopediepraktijk willen beginnen hebben wij de brochure ‘Een logopediepraktijk starten’. Hierin staan alle zaken beschreven waar u aan moet denken. De informatie is zowel van belang als u zelf een nieuwe praktijk opzet, een bestaande praktijk overneemt of een samenwerkingsverband aangaat…


Artikelen

Mireille Peters
07:19

De auditor als coach

Persoonlijker, gelijkwaardiger en meer de diepte in: de visitatie in de nieuwe kwaliteitscyclus levert meer op…

Annemarie van Dijk

HRLD - Judith
05:16

Herziene richtlijn Logopedische dossiervorming

De herziene richtlijn Logopedische dossiervorming verschijnt 1 juli. Hoe is deze herziening tot stand gekomen? En…

Erica Renckens

131499340659985246
04:31

‘Neem alle geluiden serieus’

‘Heel zwart wit gesteld zie je een tweedeling. Aan de ene kant de logopedisten die de…

Wilma van Hoeflaken

131347382362995674
04:32

De kwaliteitscriteria voor 2017

Ieder jaar worden de criteria voor de kwaliteitstoets aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. De…

Krista Haneveld