Knowledge

Kwaliteit bevorderen & borgen

De NVLF zet zich in voor kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. We doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we diverse kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, waaronder de kwaliteitscyclus. Daarnaast kunnen onze leden zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici en één van de NVLF-registers. Ook stimuleren we deelname aan een kwaliteitskring. Dit zijn groepen…

Schrappen en verbeteren

1. NVLF Richtlijnen De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS. Resultaat 22-10-2018: Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld. In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is…

Kwaliteitskringen

Wat is een kwaliteitskring? Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert…


Artikelen

shutterstock_588743495 vraagtekens wit
02:41

#Durftevragen

Logopedisten vragen collega’s mee te denken met een dilemma. heeft u ook een vraag? mail uw…

Nederland, Utrecht, 30 maart 2017.
portret van logopedisten Paula Hettinga en Ivette Knottnerus.
foto: Herman Wouters
06:21

Iedereen probeert zijn kennis actueel te houden

Ze hebben hart voor het vak en zijn er zelfs in vrije tijd nog druk mee.…

Suus van Geffen