Knowledge

Personeelszaken

Het werven van een nieuwe medewerker Als u een nieuwe medewerker gaat werven, raden wij u aan vooraf een functiepro­fiel op te stellen. U beschrijft daarin de functie-inhoud en functievereisten, denk bijvoorbeeld aan inschrijving in een van de NVLF-registers. Bepaal ook voor hoeveel uur u de toekomstige werknemer nodig heeft…