Knowledge

Richtlijn Dossiervorming FAQ

Na hoeveel sessies moet het hoofddoel van de behandeling vastgelegd zijn? Het hoofddoel moet binnen maximaal vijf behandelingen (sessies met de patiënt) vastgelegd zijn. Deze afspraak is gekomen om een doelmatige en efficiënte behandeling te stimuleren. Het aantal van vijf behandelingen is gebaseerd op het feit dat het merendeel van…

Schrappen en verbeteren

1. NVLF Richtlijnen De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS. Resultaat 22-10-2018: Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld. In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is…


Nieuws

5011df77-83b0-48a6-a154-d4ac998222dd
00:39

Update EPD focusgroep

8 maart jl. is de EPD focusgroep samengekomen om de stand van zaken rondom de implementaties…