Knowledge

Beroepscode en beroepsprofiel

Beroepscode Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden vastgelegd in gedragsregels. Deze regels zijn te vinden in de ‘Beroepscode voor logopedisten’. Het hebben van een code betekent voor de beroepsbeoefenaren een manier om de beroepsgroep als professie gestalte te geven. Daarmee geeft de logopedist aan tot een speciale groep te…


Artikelen

DP 4 2021 copy
06:12

‘Kijk naar wat kan, in plaats van naar de klacht’

In het dit jaar te verschijnen nieuwe Profiel Logopedist is veel aandacht voor de verschillende rollen…

Erica Renckens

NTvL canmeds rollen 2020
05:56

Profiel logopedist: Één profiel voor opleiding en beroepsgroep

Straks is er geen apart beroeps- en opleidingsprofiel meer, maar één profiel Logopedist. NVLF en LOOL…

Wilma van Hoeflaken