Log in
Herman van Doorn is als zangpedagoog en docent zangmethodiek verbonden aan het Conservatorium Haarlem, afdeling pop. In januari 2014 studeerde hij af als logopedist aan Hogeschool Utrecht. Als zelfstandig vocalcoach en stemtherapeut werkt hij met vele (semi)professionele (pop/jazz/rock) zangers, (musical)acteurs, cabaretiers en (beroeps)sprekers. Ook is hij verbonden geweest aan diverse theater-producties waaronder de musical Soldaat van Oranje. Herman maakte 2 solo jazz-CD's met het Finse Sid Hille kwartet. Met gitarist Herman Onnen startte hij in 2007 de band 'hermanherman' waarmee hij het franstalige pop-album 'Fugain' maakte. Momenteel werkt 'hermanherman' aan een nieuw singer-songwriters project 'The Great War Poets 14-18'.
Herman van Doorn

Weet je wat mij de laatste tijd opvalt?

Ik heb het gevoel dat we steeds meer gaan práten over zingen. En het lijkt alsof we de afgelopen jaren ook steeds meer en uiteenlopender woorden zijn gaan gebruiken om iets duidelijk te maken over zingen. Zeker, we weten steeds meer over de stem en we lijken, synchroon met de steeds grotere woordenvloed, ook steeds stelliger en met minder vraagtekens over zingen en zangtraining te spreken. Niet alleen in de vele TV-talentshows wordt meer gepraat dan gezongen maar ook tijdens workshops en in menig leslokaal lijkt de muziek te verstillen. Het hebben van een ‘mening’ is daarbij usance! Zowel voor leerling als docent. Je bent daarbij natuurlijk helemaal ‘on top’ wanneer je je standpunt kan omkleden met, al dan niet op waarheid berustende, plausibele onderbouwingen in coole, kekke en snappy one-liners.

Afgelopen maand vroeg een leerling me aan het eind van de les of ik nog tips of