Lees verder

Spraakafzien is zien wat iemand zegt.

Zien wat iemand zegt doet u door de bewegingen van de mond af te lezen, te letten op lichaamstaal en te letten op de situatie waarin iets wordt gezegd. U leest dus méér af dan alleen de lippen. Daarom spreken we liever van spraakafzien dan van liplezen.

Voor wie?

Dit oefenprogramma is bedoeld voor slechthorenden en plots- en laatdoven die (weer) willen deelnemen aan een gesprek. Als u moeite hebt met het verstaan van spraak, ondanks het gebruik van hulpmiddelen zoals een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI), dan kan spraakafzien de communicatie verbeteren. Woorden die u niet (goed) hebt verstaan, kunt u dan aanvullen door naar de spreker te kijken.

Hoe werkt het?

Het oefenprogramma bestaat uit 12 lessen.
Lessen 1 t/m 9 zijn opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Deze lessen moeten daarom eerst in vaste volgorde worden doorlopen.
Daarna volgen 3 thema-lessen, deze kunnen in willekeurige volgorde worden geoefend.
Elke les bestaat uit 10 oefeningen, elke oefening bevat 10 opdrachten. In totaal bevat het oefenprogramma dus 1200 opdrachten!