Studentenraad

In de Studentenraad zitten studenten van de verschillende hbo-opleidingen voor logopedie. Elke hogeschool is vertegenwoordigd.

Studenten logopedie krijgen sinds 2015 een gratis lidmaatschap aangeboden van de NVLF. Om dit lidmaatschap goed in te kunnen vullen is ook een Studentenraad opgericht.

Meerwaarde lidmaatschap
De Studentenraad komt een aantal keer per jaar bijeen. Er is dan ook een afgevaardigde namens het LOOL. De NVLF wil via de Studentenraad aankomend logopedisten graag de meerwaarde van het lidmaatschap van de beroepsvereniging laten zien. Daarnaast denken we samen met de leden van de Studentenraad na over wat de NVLF voor studenten kan betekenen en andersom.

De leden van de Studentenraad stellen zich hieronder kort voor. Kijk daarvoor bij de desbetreffende foto.