De NVLF stelt een jaarlijks budget beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de NVLF-ambities. Dit doen we in de vorm van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie. Sinds de start in 2021 hebben we met het Stimuleringsprogramma al zeven projecten kunnen steunen.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën van logopedisten – die anders op de plank belanden – opgepakt en uitgevoerd worden. Samen maken we logopedie toekomstbestendig.

Gehonoreerde projecten:

Voice Buddy – Ilse Heus
Klik hier voor de samenvatting van het project
Geplande einddatum: 30 april 2021

Samenspraak – Mieke Beers
Klik hier voor een samenvatting van het project
Geplande einddatum: 1 maart 2021

Com-mens – Frieda Debets en Brenda Bouwmeester
Klik hier voor een samenvatting van het project
Geplande einddatum: 1 december 2021

Integreren van het oefenprogramma MOVE in de webversie van de Speech Therapy app.
Klik hier voor de samenvatting van het project
Geplande einddatum: december 2022

Online monitoring van stotteren
Klik hier voor de samenvatting van het project
Geplande einddatum:  15 maart 2023

Budget en rondes
Het is helaas niet meer mogelijk om projectideeën in te dienen gedurende kalenderjaar 2022. Of het stimuleringsprogramma in 2023 wordt voortgezet is nog niet definitief. We hopen eind 2022 of begin 2023 een nieuwe ronde te kunnen openen

Andere initiatieven voor bekostiging
Heb je zelf een innovatief idee dat niet kan wachten? Er zijn wel andere initiatieven waar je gebruik van kunt maken.