De NVLF wil leden met innovatieve ideeën faciliteren om ze uit te voeren. Daarom is de NVLF het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) gestart.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden,  zodat we samen ons vak toekomstbestendig maken.

Hoe werkt het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie?

 •  Als lid van de NVLF kan jij, alleen of samen met collegae, een innovatief idee indienen bij de NVLF door het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar logopedie@nvlf.nl.
 • De beoordelingscommissie, bestaande uit het team beleidsadviseurs en een afgevaardigde uit het verenigingsbestuur, 
 • beoordeelt alle aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria. Om tot een advies te komen kan de beoordelingscommissie:
  – Een expert uit het werkveld consulteren;
  – Extra toelichting vragen bij de aanvrager;
  – De aanvrager verzoeken een pitch te verzorgen voor (een afvaardiging van de beoordelingscommissie).
 • De beoordelingscommissie brengt een advies uit aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur beslist.
 • De aanvrager ontvangt terugkoppeling van de beoordelingscommissie over het besluit van het verenigingsbestuur. Wanneer financiering wordt toegekend, ontvangt het NVLF-lid maximaal 75% van het benodigde budget van de NVLF. Op deze financiering zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Er wordt financiering toegekend:
Gefeliciteerd! Jij kan aan de slag met jouw innovatieve idee.
In de honoreringsbrief die je van de NVLF hebt ontvangen vind je de onderbouwing waarom jouw aanvraag is goedgekeurd. Waarschijnlijk vind je ook nog wat tips en adviezen van de beoordelingscommissie. Die zijn bedoeld om jouw idee verder te helpen.
In de honoreringsbrief wordt ook gevraagd om een publiekssamenvatting aan te leveren en een formulier in te vullen op basis waarvan de NVLF de financiering kan betalen.
Natuurlijk lever je het beoogde eindproduct volgens de gemaakte afspraken op. Er als altijd een beleidsadviseur beschikbaar die je tussentijds kan adviseren als jij daar behoefte aan hebt, of als daar vooraf afspraken over zijn gemaakt.

Er wordt geen financiering toegekend:
Helaas is er geen financiering toegekend. Dat betekent niet dat jouw idee een slecht idee is. Omdat we alle logopedisten met een innovatief idee vooruit willen helpen, streven we ernaar alle inzendingen van gerichte feedback te voorzien. Bijvoorbeeld om de aanvraag te verbeteren en opnieuw in te kunnen dienen of een tip voor andere financieringsmogelijkheden.

Budget en rondes
Afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen worden in 2022 één of twee rondes van het stimuleringsprogramma georganiseerd. In totaal is 50.000 euro beschikbaar in 2022. Ideeën voor ronde 1 kan je indienen van 11 januari tot en met 28 februari.

Belangrijke data 2022
Startdatum                                                     11 januari
Deadline indienen voorstellen                   28 februari
Terugkoppeling                                             5 april
Pitches voor overgebleven projecten        11 april (‘s middags)
Terugkoppeling definitief besluit                24 mei

Gehonoreerde projecten
Alle gehonoreerde projecten zijn in het blauwe vak te vinden.


Handige documenten

– Beoordelingsformulier
– Algemene voorwaarden
– Aanvraagformulier