Software is onmisbaar voor de praktijkvoering. Het ondersteunt logopedisten bij het logopedisch handelen. Omdat de NVLF de ontwikkeling van goede softwarepakketten belangrijk vindt houdt het de softwareleveranciers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: zoals nieuwe richtlijnen, logopedische standaarden, ICF-logopedie of de kwaliteitstoets. De vereniging verzoekt de leveranciers regelmatig om nieuwe onderdelen in de software in te bouwen. De NVLF werkt niet met keurmerken voor softwareleveranciers. De leveranciers die aan de gestelde eisen van de NVLF voldoen, worden aan de leden bekend gemaakt.

Deze eisen zijn onder meer:

  • Programma van Eisen logopedie
  • Paramedische standaard Vektis
  • Inbouw richtlijnen beroepsvereniging
  • Inbouw kwaliteitstoets

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Per 1 juli 2020 wordt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier, alsook hiervan een digitaal afschrift te krijgen.

Lijst met softwareleveranciers

Per softwaresystemen wordt in een weergegeven welke leverancier  de mogelijkheid voor inzage dossier en afschrift digitaal afschrift al ingebouwd heeft.
Wanneer de NVLF signalen krijgt dat een leverancier niet aan de eisen voldoen, wordt de naam van de lijst gehaald.

Klik hier voor een overzicht van de softwareleveranciers van logopedische systemen die aan de eisen voldoen.