De NVLF ontvangt regelmatig de vraag of zij scholingen kan organiseren voor haar leden. De NVLF organiseert echter geen inhoudelijke scholingen. Dit laat zij over aan externe partijen zoals hogescholen of andere opleidingsinstituten.

Hieronder vind je meerdere scholingen voor logopedisten werkzaam in het onderwijs:

  1. Avans Plus organiseert trainingen mbt coaching en begeleiding in het onderwijs, mbt individuen of hele teams: Opleidingen voor het Onderwijs | Avans+ (avansplus.nl)

Ook de trainingen Video interactiebegeleider past hierbij: Video-interactiebegeleiding Logopedie / Beeldcoaching | Fontys

  1. Opleidingen tot taalcoördinator besteden aandacht aan taalbeleid en spelen ook in op NT2 onderwij, bij bijv Avans plus maar ook bij de HU etc.: Opleiding Taalcoördinator | Onderwijs | Avans+ (avansplus.nl)
  1. CPS organiseert diverse trainingen die relevant kunnen zijn, bijv over leerlijnen, taal/leesonderwijs, coaching et cetera: CPS Academie – trainingen voor leraren en leidinggevenden in PO, VO en MBO – CPS.nl