Voor erkenning van de RI&E was goedkeuring door de werknemerspartijen in de branche nodig. Om de RI&E te kunnen beoordelen vroegen de vakbonden een advies van een derde partij. De NVLF heeft hiervoor de RI&E logopedie met positief resultaat laten beoordelen door een adviesbureau. Het Landelijk Steunpunt heeft dit advies overgenomen. Dankzij deze erkende RI&E voor logopedisten ondersteunt de NVLF de leden bij het maken van de RI&E. Dit scheelt tijd en geld.

U vindt de RIE logopedie op de website www.instrumenten.rie.nl. Door de erkenning beschikken de logopedisten de komende drie jaar over een erkende RIE. Hierdoor hoeft de praktijkhouder de RI&E niet door een gecertificeerde arbodienst/deskundige te laten toetsen.

Wat is een RI&E?
Iedere werkgever is verplicht een RI&E uit te voeren, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen. De NVLF heeft een RI&E ontwikkeld voor haar leden. Dit online instrument helpt u een RI&E uit te voeren voor uw praktijk.

Voor wie?
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de arbo-activiteiten van de werknemers naast hun andere dagelijkse verantwoordelijkheden en bedrijfsvoering. De digitale RI&E is specifiek ontworpen om hen te helpen door de risico’s, de juridische context, de evaluatie en het plan van aanpak (rapportages) op één plek aan te bieden. De digitale RI&E leidt u stap-voor-stap door de inventarisatie en evaluatie en bevat extra informatie om het plan van aanpak samen te stellen.