In 2019 is de richtlijnherziening van de richtlijn Hoofd-Halstumoren op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) gestart. Vorig jaar zijn de eerste en tweede tranche conceptmodules ter becommentariëring aangeboden. Inmiddels is de derde en laatste tranche van conceptmodules gereed voor commentaar.

De modules die de NVLF aan de leden wil voorleggen ter becommentariëring zijn modules 14.2 (Behandeling T3 larynx (RT versus chirurgie) (nieuw) & 13.2 (Behandeling T3-T4N0 hypofarynxcarcinoom (herziening)).

Heb je interesse om de modules van feedback te voorzien? Feedback kan worden ingestuurd tot 30 mei 2022. Mail dan Valerie van Dongen, beleidsadviseur, v.vandongen@nvlf.nl

Interprofessionele samenwerking
Deze richtlijn draagt bij aan de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.