In september 2019 is de herziening en ontwikkeling van een vijftal modules van de richtlijn Schisis op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gestart. Deze modules zijn 26 november 2021 gepubliceerd. Inmiddels is de concepttekst van het addendum gereed voor commentaar. Deze module vormt een herziening van de module ‘Voeding na de geboorte’ binnen het hoofdstuk ‘Voeding’ in de bestaande richtlijn, die na oplevering van de vijf herziene modules niet meer voldoet.

De NVLF zoekt reviewers die de module van feedback willen voorzien.

Heb je interesse? Mail dan Diane van Schaik, beleidsondersteuner, d.vanschaik@nvlf.nl om de module te ontvangen. Feedback kan worden ingestuurd tot 6 mei 2022.
Bij vragen mail Valerie van Dongen, beleidsadviseur, v.vandongen@nvlf.nl

Interprofessionele samenwerking
Deze richtlijn draagt bij aan de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.