Log in
C.D. van Troostwijk, K. Driebergen, met beelden van J. Stroeve, 2016, uitgave Philip Elchers, in samenwerking met Uitgeverij de Inktvis, 68 pag., € 19,95, ISBN 9789050481755.
Claudia Blankenstijn

In het boekje Zo tollig en zwarrig – Waantaal van Nico heeft Elseline Knuttel, in het dagelijks leven uitgeefster van kinderboeken, de mooiste zinnen opgetekend die haar geliefde, Nico, uitsprak in de laatste twee jaar van zijn leven. Hij was toen al ver in de negentig. Van de ene op de andere dag veranderde Nico’s taal van bloemrijk en origineel in een nieuwe taal. Een aantal van deze taaluitingen, die zich aan de grammaticale regels van het Nederlands houden maar uit nieuwwoorden bestaan, is stuk voor stuk geïllustreerd door prachtige prenten van Jan Stroeve. Het boek wordt ingeleid door Chris Doude van Troostwijk, theoloog, filosoof en film- en theaterwetenschapper. Hij legt de relatie tussen taal als code om te communiceren, en taal als private language, waarbij taal een kunstuiting wordt en de spreker een beeldhouwer die klanken, codes, beelden bewerkt.

De uitingen van Nico worden ook besproken door Klaas Driebergen, neerlandicus. Hij legt een verband tussen de uitingen