Log in
B. Scarione, 2018, Uitgeverij Boom, 167 pag., € 27,50, ISBN 9789024408320
Marieke Goedegebure-Hulshof

Als je Nederlands als nieuwe taal leert, is een woordenboek onmisbaar. Vaak gebruiken taalleerders online woordenboeken, en vinden ze alleen de vertaling of beschrijving van het woord dat is ingetypt. Papieren woordenboeken geven meer informatie over het gebruik van een woord, maar voor som- mige anderstaligen is het lastig om het woord te vinden in een alfabetische lijst. Het boek Woord en Beeld is een thematisch woordenboek dat de betekenis en relatie van woorden laat zien met heldere, kleurrijke afbeeldingen. Thema’s zoals eten, tijd en werk zijn afgebeeld en voorzien van woorden, korte voorbeeldzinnen, een stukje grammatica en een leestekst. Achter in het boek is een overzichtelijke index te vinden.

Woord en Beeld is niet het eerste beeldwoordenboek dat op de markt komt. Onder andere van Dale en Intertaal bieden beeldwoordenboeken waarin, zeker in vergelijking met Woord en Beeld, gedetailleerdere tekeningen staan. Deze beeldwoordenboeken bevatten over het algemeen ook meer woorden (Van Dale pocket 6000 woorden, Woord en Beeld ± 850) en