Log in
C. Mientjes & D. Wijdermans, 2018, Wijs met letters, NSF, € 39,90
Joan Melgers

Het spel Wijzer met klanken en letters is bedoeld voor kinderen die bezig zijn met het proces van beginnende geletterdheid. Het spel kan ook worden ingezet als remediërend spel en kan met een individuele leerling of in groepjes (maximaal 4 kinderen) worden gespeeld. De handleiding geeft een duidelijke onderbouwing en uitleg van het spel. In de speldoos zitten vijf spelborden. Afhankelijk van de fonologische ontwikkeling van een kind kan een keuze gemaakt worden voor één van deze borden.

Spelbord 1 en 2 zijn geschikt voor het oefenen van de eerste fasen van het fonologisch bewustzijn. De kinderen maken spelenderwijs kennis met rijmen en hakken en plakken van woordstukjes. Ook oefenen ze het luisteren van losse klanken in woorden. Met spelbord 3 worden letters geïntroduceerd en kunnen kinderen hiermee woorden bedenken. Hoe verandert een woord als je een letter toevoegt of weghaalt? Alle vaardigheden kunnen worden herhaald met spelbord 4. Spelbord 5 heeft een aparte functie. Dit bord kan worden ingezet om op