Log in
N. Gabriël & S. Huitema, 2016, uitgeverijPica, Maarssen, Handleiding 64 bladzijden en 19 losse kaarten, € 21,95, ISBN 9789491806698
Esther van der Does

Iedere zorgverlener beaamt het belang van (een goede) samenwerking. Enige kennis van elkaars vakgebied is hierbij een meerwaarde. Zo heeft bijvoorbeeld de logopedist in de vrije vestiging, indien het goed is, zo nu en dan contact met de leerkracht van het kind dat wordt behandeld. Vaak is dit een kind dat op de basisschool zit. Het is handig dat er nu een ‘Wijzer’ is uitgebracht waarmee met het kind gesprekken gevoerd kunnen worden die het kind in zijn of haar ontwikkeling begeleiden. De Wijzer in Onderwijsbehoeften tracht aan te sluiten op het Handelingsgericht werken (HGW) dat op veel scholen wordt gebruikt. De Wijzer kan door leerkrachten en interne begeleiders worden gebruikt en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, maar kan ook voor logopedisten in het onderwijs een interessante aanvulling zijn.

De ontwikkelaars van de Wijzer hebben met recente inzichten rekening gehouden. Zo is het belang van (leer)gesprekken met kinderen bewezen (Hattie: 2009;2013) en draagt het stellen van doelen door