Log in
Loes van den Berk-Daemen en Laura Langens, 2015, € 14,99. Te bestellen via www.verhalenoefenboek.nl
Esther van der Does

Het Verhalen oefenboek is een klein formaat prentenboek dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van de narratieve vaardigheden. Met name kinderen die zich in groep 2 en 3 van het regulier onderwijs bevinden zullen de verhaaltjes over de aap en de schildpad leuk vinden om te ‘lezen’. Ouders, logopedisten en leerkrachten kunnen de gestructureerde verhalen samen met de kinderen lezen waarbij de wijze worm vragen stelt, uitleg geeft of opdrachten laat uitvoeren. Er worden tips gegeven zodat ouders thuis ook gemakkelijk aan de slag kunnen.

Het boekje bevat zes verhalen. Elk verhaaltje heeft een duidelijk begin, midden- en eindstuk, zodat kinderen leren dat een verhaal in een bepaalde volgorde is opgebouwd en een bepaalde structuur heeft. Aap en schildpad hebben ook een duidelijk karakter dat ertoe kan leiden dat je gevoelens bespreekt. Verder zet het boek aan tot de mogelijkheid om meer vertelvaardigheden te trainen. Ook oriëntatie van persoon, plaats en tijd zorgt ervoor dat een kind een verhaal beter