Log in
Evy VischBrink, 2016, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, € 307,00, ISBN 9789036815499
Lydeke Fransen

Het doel van de TRACE is het vaststellen van lichte woordvindproblemen bij patiënten met een lichte taalstoornis als gevolg van een hersenaandoening.

De test doet dit door het begrip van abstracte woorden te onderzoeken. De items van de test zijn gecontroleerd voor voorstelbaarheid en frequentie. De opgaven worden visueel aangeboden (ze mogen eventueel ook voorgelezen worden). De cliënt leest het doelwoord en de vier woorden waarmee het doelwoord gerelateerd kan worden. De cliënt kiest het woord dat in betekenis het meest met het doelwoord gerelateerd is. In de opgave staat het doelwoord, een correct antwoord, 2 semantisch verwante woorden en een ongerelateerd abstract zelfstandig naamwoord.

De TRACE is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten in logopediepraktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afnameduur van de test is gemiddeld 20 minuten.

In de praktijk hebben we met collega’s in verschillende settingen de TRACE afgenomen (ziekenhuis, revalidatie, afasiecentrum). De test wordt door zowel collega’s als cliënten als pittig