Log in
D. Kamphuis & L. Hermsen, Illustraties M. Van opstal. 2014, De Spreekhoorn, €15,00, 86 Pag., ISBN 978-90-334-9795-7
Adriënne Vriens-Bol

Om maar met de deur in huis te vallen… een múst have op elke school die te maken heeft met passend onderwijs. In 30 hoofdstukken wordt in verhaalvorm een situatieschets gegeven en uitleg gegeven over wat die situatie voor een kind met TOS betekent. Ook worden er concrete tips gegeven over hoe het kind met TOS op zo’n moment het best begeleid kan worden. Elk hoofdstuk bestaat uit twee bladzijden (de linker en rechterpagina). De voorvallen zijn gebeurtenissen waar een kind met TOS in het dagelijks leven mee te maken kan krijgen, zowel op school ( bijvoorbeeld letters en woorden, of samenwerken) als in de privésituatie (bijvoorbeeld in de Efteling of uit school). De situatieschets wordt in verhaalvorm gegeven, soms in een enkele zin, waarin een kleine probleemstelling rondom een kind met TOS naar voren komt. Deze verhaalvorm is eenvoudig geschreven, geeft duidelijk de geschetste situatie weer en hoe de problematiek voelt voor het kind met TOS. Dit voelen