Log in
Kentalis (H. Wildboer,www.betaalbareapps.nl), gratis app voor iPhone, iPad en iPod touch en Android
Esther van Rems-Dijkstra

De app TOS-check is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Als eerste is er een korte uitleg van wat TOS is onder de kop ‘herken TOS’. Hier staat summier een aantal kenmerken en de oproep om bij twijfel vooral naar een arts te gaan, ook kunnen hier de posters van Kentalis over TOS worden gedownload en verspreid. Vervolgens is er de ‘Spraaktaaltest’, deze kun je als gebruiker invullen voor verschillende leeftijdscategorieën om zo een oordeel te krijgen of er sprake is van achterstand. De uitkomst van de test kun je naar jezelf laten mailen. Bijzonder is wel dat als je doorscrollt er een disclaimer is waarin wordt aangegeven dat dit niet wetenschappelijk onderbouwd is en niet op grote groepen kinderen is onderzocht en dat men dus toch bij twijfel en goede uitslag naar een arts moet.

Bij ‘wat is een TOS’ wordt wederom summier uitleg gegeven over TOS en wat dit betekent in het dagelijks leven, er is een fi lmpje