Log in
L. Schlichting, 2017 (8e druk), Uitgeverij Pearson, €34,95, 145 pag., ISBN 9789043035613
Janneke de Waal-Bogers

TARSP behoeft eigenlijk geen introductie. Met deze analyse van de spontane taal kan worden vastgesteld in welke fase de morfosyntactische ontwikkeling van een kind zich bevindt. Deze achtste druk bevat een nieuw deel waarin de grammaticale structuren van kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar zijn opgenomen. Aan de hand van 85 grammaticale structuren wordt de grammaticale morfosyntactische ontwikkeling in de twee jaar ná de zes fasen van de TARSP beschreven. Dit is een handig vervolg op de diagnostiek die met de TARSP gedaan kan worden.