Log in
C.F. Slofstra-Bremer, Sj. van der Meulen & H.C. Lutje Spelberg, 2017, K2 Publisher, handleiding €79,80, Scoreformulier (vijf formulieren voor vijf halfjaarsgroepen van 1;6 t/m 4;0) per halfjaarsgroep €39,80
Redactie

De Taalstandaard is opnieuw verkrijgbaar, nu bij K2-Publisher. De Taalstandaard is een instrument voor eerste-fase diagnostiek bij kinderen van anderhalf tot vier jaar en gericht op het signaleren van problemen in de communicatie en de spraak- en taalontwikkeling. Bij deze nieuwe uitgave is de handleiding uitgebreid met een extra paragraaf. Hierin wordt de toetsing van de criterium gerelateerde normen (‘criterion-referenced’) beschreven. Er zijn vijf scoreformulieren beschikbaar voor vijf halfjaarsgroepen (1;6-2;0, 2;0- 2;6, 2;6-3;0, 3;0-3;6, 3;6-4;0 jaar).