Log in
Bernadette Sanders, Lannoo Campus, 2023, 240 pag., €32,99, ISBN: 9789401496711

Ieder boek over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) is welkom, omdat het bijdraagt aan de bekendheid van deze nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis. Dit praktische boek is gericht op onderwijsprofessionals en zorgprofessionals in het (speciaal) basisonderwijs. De kritische lezer zal opmerken dat de theoretische achtergronden in het boek regelmatig ruimte bieden voor verdieping en verfijning.

In het eerste hoofdstuk van het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij wat TOS eigenlijk is, welke gevolgen TOS heeft en wat de mogelijke oorzaken zijn. Het tweede hoofdstuk geeft een duidelijke uiteenzetting van de verschillende taaldomeinen. Het derde hoofdstuk bespreekt eerst het belang van vroegtijdige signalering. Hierbij worden signalering en