Log in
Dit boek geeft een volledig, duidelijk overzicht van informatie die bekend is over TOS
Annelie Batenburg-de Rover

Ook de beschikbare richtlijnen zijn hierin verwerkt. Het boek bevat veel informatie, waardoor het zware kost is. De casussen en citaten van ouders die veelvuldig voorko­men, geven hierin luchtigheid en maken de gelezen theorie prak­tisch. De informatie is zeer actu­eel, en tot en met 2021 verwerkt. In twaalf hoofdstukken wordt uit­gelegd wat TOS inhoudt, wat een kind met TOS nodig heeft en welke invloed TOS heeft op andere ontwikkelingsgebieden. Nadruk ligt op het zoeken naar verbinding tussen alle betrokke­nen in het belang van het kind.

Bernadette Sanders