Log in
I. Herreman en W. Heylen, 2019, Uitgeverij Sig vzw, €120,-, 56 pag., ISBN 978905831081
Anne-Marie Zondag-Jilesen

Taalmaatjes is een ouderbegeleidingspakket samengesteld door logopedisten, werkzaam in de revalidatie en in het buitengewoon lager onderwijs.

Met dit materiaal kan ingestoken worden op het verbeteren van de participatie in de thuiscontext van een kleuter met spraak-en taalproblemen. Het is inzetbaar bij kinderen metouderbegeleiding-2_page-0001 gehoorproblemen, CI, ontwikkelingsachterstand en meertaligheid.

De inhoud van de oudercursus is verdeeld over vier bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst staat de slak centraal: trager praten om de informatie beter te verwerken en wachten om je kind de kans te geven te reageren en zo beurtwisseling te creëren. In de tweede bijeenkomst gaat het om MAATwerk. Hierbij komen taalstimulerende strategieën aan bod zoals visueel ondersteunen, kortere zinnen, talig een trapje hogerop, meer intonatie, vaak herhalen. In de derde bijeenkomst staat voorlezen als een fijn interactiemoment centraal. Ouders leren in het spoor van