Log in
Het boek Taaldiagnostiek bij kinderen is een prettige vertaal¬slag van de theorie naar de praktijk.
Chantal Mailly

De Richtlijn Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen (NVLF, 2017) komt meer tot leven wanneer je dit boek leest. Het boek is onderverdeeld in diverse hoofdstukken geschreven door verschillende auteurs. Natuurlijk is er veel aandacht voor de (multidisciplinaire) diagnostiek bij kinderen met een taalontwikke­lingsstoornis en het interpreteren van de testgegevens. Met prakti­sche voorbeelden en mooie casussen word je aan de hand genomen door alle facetten van het Methodisch Logopedisch Handelen.

In het boek ligt de focus op het complexe proces van de diagnostiek.

Van het logopedisch onderzoek met ruime aandacht voor de CELF-5, het diagnosticeren, het opstellen van een behandelplan met behandeldoelen, naar de ondersteuning van de leerling met TOS in het onderwijs. In het boek ligt de focus op het complexe proces van de diagnostiek. In het voorwoord staat: ‘Kinderen met taalproblemen