Log in
Edufax, 2019, prijzen per licentie op www.taalbos.nl
Iris Hanssens

De nieuwe leermethode ‘Taalbos – Willem Worm’ is ontwikkeld door Edufax, in samenwerking met LOWAN. Deze methode biedt een digitaal oefenpakket voor leerlingen van niveau begin groep 4 t/m eind groep 8 die het Nederlands niet als moedertaal hebben (NT2) of kinderen die een taalachterstand hebben. Via Taalbos wordt een rijke taalomgeving aangeboden waarin kinderen woorden en regels van de Nederlandse taal leren door herhaling en geleidelijke uitbreiding. Er wordt onder andere aandacht besteedt aan grammaticale regels, spelling en woordenschat. De woorden komen uit de BAK- en WAK- lijst.

De niveaus sluiten aan bij de eindtermen voor het basisonderwijs

Via de website van Taalbos kan eenvoudig een (demo) account worden aangemaakt waarin licenties te verdelen zijn over scholen, klassen en kinderen. In de digitale leeromgeving kunnen kinderen op verschillende niveaus oefenen. Deze niveaus sluiten aan bij de eindtermen voor het basisonderwijs. Het lesprogramma van één niveau bestaat uit vijftien taken. Iedere taak is in drie fasen verdeeld: