Log in
D. Baarda & M. Krommendam-Wiegertjes, 2018, ideaLOGO, €115,-
Moniek Drinkenburg

Wederom een nieuwe uitgave uit de serie met de vrolijke tweeling Suus en Luuk. Deze keer wordt er gewerkt volgens de Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) van de Amerikaanse psychologe Marion Blank. Met de map, waarin maar liefs 55 kleurige praatplaten zitten, kan middels de DGM techniek worden gewerkt. De praatplaten laten stuk voor stuk een herkenbare situatie aan kinderen zien. Door te kijken naar de praatplaten en er samen over te praten, kunnen de kinderen een link leggen naar hun eigen ervaringen en eigen kennis. Op de achterzijde staan verdiepingsvragen welke het kind stimuleren om meer over een bepaald onderwerp te vertellen, of om dieper op het onderwerp in te gaan, of om er verder over na te denken. De praatplaten kun je als logopedist inzetten als je werkt rondom een bepaald thema. Er worden tal van suggesties gedaan hoe je dit aan kunt pakken. Ook bevat de map veel werkbladen die gebruikt kunnen worden als introductie voor een