Log in
Philine Berns en Sandra Wielaert (RED.), 2014, Pearson, €38,50, 288 PAG., ISBN 9789026522673
Lydeke Fransen

In oktober 2003 verscheen Status Afasietherapie, gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk. Begin 2014 is het nieuwe deel verschenen, onder redactie van dezelfde auteurs. Dit tweede deel bevat elf unieke beschrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie, geschreven door logopedisten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. Op de bijbehorende dvd zijn geluidsfragmenten en videobeelden van beschreven cliënten opgenomen.

In de inleiding en in de eerste twee hoofdstukken beschrijven de redacteurs de ontwikkelingen van het vakgebied afasietherapie; in de afgelopen tien jaar zijn zowel nieuwe diagnostische testen en inzichten, als nieuwe behandelmethoden ontwikkeld. De digitalisering in de samenleving is terug te zien in de afasiebehandeling, en de invloed van ICF en het methodologisch handelen worden beschreven. De Internationale Classifi catie van Functioneren (ICF) is in dit boek als kader gebruikt.

In de elf gevalsbeschrijvingen wordt het behandelproces beschreven vanuit een functiegerichte benadering, gericht op leren leven met afasie, van taalherstel tot participatiegerichte benadering. Nadruk ligt