Log in
Margreet Verboog en Lieske Adèr, Boom 2015, Versie 1.6.0, Totale prijs €42,99, Losse delen €1,99
Marieke Goedegebure-Hulshof

SpreekBeter is een app voor anderstaligen die hun verstaanbaarheid van het Nederlands willen verbeteren. De meeste tweedetaalleerders hebben een hoorbaar accent als ze Nederlands spreken. Vaak is de verstaanbaarheid sterk afhankelijk van de hoeveelheid aspecten die anders zijn in de eigen taal ten opzichte van het Nederlands: hoe meer verschil in klanken, klemtoon en melodie, hoe slechter de verstaanbaarheid. Kenmerkend voor het leren van de uitspraak in een vreemde taal is dat de klank- en klemtoonverschillen voor de taalleerder in eerste instantie geen betekenis hebben. De taalleerder die verstaanbaarder wil gaan spreken moet dus bewust gaan horen wat belangrijk is voor het Nederlands en dit vervolgens op een vergelijkbare manier leren uitspreken. Dit is een intensief proces van luisteren, je eigen spraak opnemen, vergelijken en vaak herhalen, kortom: alles waar een app heel erg handig voor is.

De app SpreekBeter bestaat uit 25 hoofdstukken met oefeningen voor woordaccent, zinsaccent, vraagintonatie spreektaal, medeklinkers, medeklinkercombinaties en klinkers. Elk hoofdstuk is weer verdeeld in