Log in
J. Isarin, 2013, Uitgeverij Acco (Kentalis-reeks), € 28,50 (Incl. BTW), 176 Pagina's, ISBN 9789033491818
Isolde Podt

Het werkboek Spraaktaal is ontstaan uit het project SpraakSaam, een project van Jet Isarin uit 2010-2012 waarin participatieonderzoek werd gedaan onder jongeren met een taalstoornis in Nederland. Zowel jongeren met een taalstoornis als hun ouders en professionals bleken behoefte te hebben aan een praktisch boek met toegankelijke informatie over taalstoornissen en ervaringenverhalen van andere jongeren. Ook zochten zij hulpmiddelen om met de jongeren in gesprek te kunnen raken over het hebben van een taalstoornis en de gevolgen daarvan. Hoewel er over stoornissen zoals ADHD en autisme al veel boeken voor jongeren geschreven zijn, bleek een dergelijk boek over taalstoornissen nog niet te bestaan. In 2013 kwam het boek op de markt.

Veel jongeren met een taalstoornis weten vaak zelf niet dat zij een taalstoornis hebben, waardoor ze soms weerstand hebben om over dit onderwerp te praten. Spraaktaal is een praktische gids voor jongeren met een taalstoornis. Het boek is een mix tussen een informatief boek, een tijdschrift en een werkboek. In