Log in
H. Wolters, 2014, Uitgeverij HIWO, € 80,- (INCL. BTW), ISBN 978-90-821715-0-1, www.spellenmetspecht.nl
Esther van Niel

Deel 1 van Spellen met Specht biedt materiaal voor het vormgeven van een voorschottraining voor kleuters die risico lopen om in groep 3 leesproblemen te ontwikkelen. Het bevat oefenmateriaal voor het stimuleren van het fonemisch bewustzijn (klank-tekenkoppeling, analyse, synthese). Het materiaal bestaat uit de volgende vier onderdelen: Letterverhalen : in elk verhaal staat een letter centraal, gekoppeld aan een ‘kernwoord’ (b hoort bij bus). De doelletter komt meerdere malen in het verhaal voor. De verhaaltjes bevatten een vraag aan het eind, zodat over de inhoud van het verhaal gepraat kan worden. De kernwoorden, allemaal MKM structuur, zijn geselecteerd op basis van passieve beheersing bij 6 jaar (op basis van een ongepubliceerde woordenlijst). Met het lezen van de letterverhalen wordt bewustwording van de vaste combinatie tussen een letter en een klank beoogd.

Lotto’s : het doel van de lottobladen is het aanleren van foneemisolatie. Per lottoblad wordt een letter gekoppeld aan 8 afbeeldingen. De letter is steeds zichtbaar, de afbeeldingen liggen gesloten op tafel. Iedere speler