Log in
A. Flesseman, 2019, Uitgeverij Astronaut, 167 pag., €31,95, ISBN 9789429744036
Marlien Bakker

In dit praktisch ingerichte boek wordt een aanpak beschreven waarbij spel ingezet wordt om een (autistisch) kind optimaal te leren communiceren. Hoewel de nadruk in dit boek wordt gelegd op kinderen met autisme, blijkt het ook zeer geschikt voor kinderen zonder diagnose, maar met een hulpvraag ten aanzien van de totale communicatie.

Het boek begint met een (korte) beschrijving van de moeilijkheden die ouders mogelijk tegenkomen in de communicatie met hun (autistische) kind. Vervolgens worden er drie casussen beschreven die in ieder hoofdstuk dienen als praktijkvoorbeeld, om zo de lezer duidelijk te maken hoe je de aanpak kunt toepassen bij kinderen die op verschillende communicatieve niveaus functioneren. In het boek staan ontspannen en plezierige (speel-) leermomenten centraal waarbij rekening wordt gehouden met risico’s op overvragen. In het boek wordt de lezer door middel van praktische oefeningen, overzichten en checklists telkens bewust gemaakt van 1) de motivatie van het kind (interesse), 2) de houding van het kind en zijn omgeving (plezier en