Log in
Koninklijke Kentalis, 2016, Shosho, kosteloos beschikbaar voor iOS in Appstore
Ilona Bernoster

Speakaboo is een digitaal screeningsinstrument dat inzicht geeft in de spraakontwikkeling van meertalige kinderen. De app is ontwikkeld voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar oud. Opvallend is de eigentijdse, overzichtelijke vormgeving met frisse kleuren. Er kan gekozen worden tussen 2 spellen waarin de woorden worden uitgelokt. De spelvorm werkt motiverend voor het kind. Tijdens het lottospel moet eerst een plaatje van een koe bij de andere koe gelegd worden, voordat het woord moet worden gezegd. De microfoon van de tablet neemt het geluid op. De screening heeft 36 woorden, door deze af te nemen ontstaat er op een snelle manier een eerste indruk van de spraakontwikkeling in de thuistaal, zoals het Egyptisch Arabisch, Marokkaans Arabisch, Nederlands, Pools, Tarifi tBerber, Somalisch en Turks. Per taal zijn er woordlijsten geprogrammeerd. Bij het beoordelen van de spraakontwikkeling in een andere taal dan het Nederlands kan de screening worden afgenomen door een offi ciële tolk. Is deze niet beschikbaar, dan kan nietoffi ciële